millî mesele

31 08 2009

hüseyin inan
türkiye devriminin yolu
’ndan ayrıntı

millî mesele hakkındaki görüşümüzü ortaya koyarken iki noktayı titizlikle gözden uzak tutmamak gerekir. birincisi, tahlilimizi yaparken ülkemizin özel iktisadî yapısını göz önüne almak, meseleyi ulusal değil sınıfsal temele dayandırmak ve hâkim çelişkiyi hiç bir zaman gözden kaçırmamak gerekir. ikinci olarak önümüzdeki devrimci adımın yararına olacak pratik çözüm yolları aramak ve ileride ortaya çıkacak detaylar üzerinde lüzumsuz gevezelikten kaçınmaktır.
Yazının devamını oku »

Reklamlar
türkiye faşizmi ve faşizme karşı tavrımız

12 03 2009

hüseyin inan
türkiye devriminin yolu‘ndan ayrıntı

türkiye faşizmi

12 mart muhtırasıyla gericilerin pratik uygulamasına giriştikleri uzun dönemli faşist politika, devrimci güçler ve halk kitleleri üzerindeki baskı ve terör metotlarını devam ettirmektedir.

konunun detaylarına girmeden faşist politikanın sebep-sonuç ikilisini içine alan amacı üzerinde duracağız.
Yazının devamını oku »

son mektuplar – deniz gezmiş, yusuf aslan, hüseyin inan

6 05 1972

thko_dyi
Yazının devamını oku »

thko davası 1 – hüseyin inan’ın sorgusu

20 07 1971

hüseyin inan sorgusunda

hüseyin inan söz alarak “evvelâ askeri savcının tesbit ettiği ifademin okunmasını isterim.” dedi.

iddianamenin politik yönü ağır basan bir iddianamedir. bu yüzden iddianamenin hazırlanışı, mahkemenin gelişimi ve verilecek karar açısından politik ortamın büyük etkisi olduğuna inanıyoruz. keza iddianamede çeşitli politik görüşler suçlanırken aynı zamanda politik bir çizgi savunulmasıdır. iddianameyi dikkatlice incelediğimiz zaman, şunu görüyoruz: asılsız ithamlarla objektif olmayan politik bir mantıkla ve türkiye toplumunun gelişimini tesadüflere bağlamakta, şahıslarımıza karşı art niyetle hareket edilmiş ve bu art niyetle anlatacağım politik ortamın doğal sonucu olmuştur.
Yazının devamını oku »