thko davası: anayasa mahkemesi kararı

3 02 2010


resmi gazete tarih/sayı: 24.7.1972/14255
esas sayısı: 1972/13
karar sayısı: 1972/18
karar günü: 6/4/1972

(işbu 6/4/1972 günlü, 1972/13-18 sayılı kararın iptale ilişkin gerekçeli bölümü, kararın “v. sonuç” kesiminin 5 sayılı bendi uyarınca 7/4/1972 günlü mükerrer 14152 sayılı resmî gazete’de yayınlanmıştır).
Yazının devamını oku »

Reklamlar